11 januari 2015, jeugddienst, Loenen aan de Vecht

Gospelgroep Reflection kan terugkijken op een mooie dienst in Loenen aan de Vecht. Daar hebben we vol passie Gods naam met de aanwezigen groot mogen maken. In de dienst werd een humoristische sketch over goede voornemens getoond. Tijdens de pauze vroeg een Reflectionlid aan de journalist wat zijn goede voornemen is. Hij zei dat hij hoopte meer geluk van God te mogen ervaren. Lees Psalm 1 er nog maar eens op na, want deze begint met “Gelukkig is de mens…..” Wat een mooie tekst! ‘Gelukkig nieuwjaar’ krijgt door deze psalm een veel diepere betekenis. Dat wensen we iedereen toe!

Geef een reactie